Kategoria: Blog

Piecza zastępcza

Sprawowanie pieczy zastępczej może nastąpić dopiero w sytuacji, gdy rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić dziecku stosowanej opieki oraz wychowania. Co roku, wiele tysięcy dzieci jest objętych pieczą zastępczą.…