Wyroby rozcieńczalnikowe, a wyroby wodorozcieńczalne

Wyroby wodorozcieńczalne, jak i wyroby rozcieńczalnikowe stanowią często spotykane reklamy. Takie reklamy stanowią oferty firm, które produkują wyroby rozcieńczalnikowe i wyroby wodorozcieńczalne.
Rozcieńczalniki do wyrobów bitumicznych, rozcieńczalniki do wyrobów epoksydowych, rozcieńczalniki do wyrobów akrylowych stanowią przykłady produkowanych wyrobów rozcieńczalnikowych. Rozcieńczalnik to organiczna lub nieorganiczna ciecz dodawana w niewielkiej ilości do wyrobu w celu obniżenia jego lepkości, poprawienia płynności. Wyroby wodorozcieńczalne (dyspersyjne) są to z reguły wyroby akrylowe będące zawiesiną cząstek farby w wodzie. Głównie stosuje się je do malowania podłoży mineralnych i drewnianych. Wyroby wodorozcieńczalne zawierają zazwyczaj niewielką ilość rozpuszczalników organicznych. Jakie to są wyroby wodorozcieńczalne, to wszystkiego można się dowiedzieć ze stron internetowych producentów tego rodzaju wyrobów. Często się można spotkać z ofertą typu: hydrogrunt.