Esperanto jest to język międzynarodowy. Jest rozpowszechniony na całym świecie jako język pomocniczy. Esperanto, to znaczy osoba mająca nadzieję. Podstawy tego języka publikował pod koniec dziewiętnastego wieku Ludwik Zamenhof. Pragnął on stworzyć łatwy międzynarodowy język, którym mogliby porozumiewać się ludzie na całym świecie, a zwłaszcza ci ludzie, którzy nie znają języków obcych.

Kim był Ludwik Zamenhof?
Ludwik Zamenhof był polsko-żydowskim lekarzem okulistą, który urodził się w północno-wschodniej Polsce, a dokładnie w Białymstoku. Ponieważ miasto to było wielonarodowościowe, to trudno było o wzajemną komunikację, co często było przyczyną konfliktów pomiędzy mieszkańcami miasta. Wówczas młody Zamenhof pomyślał, że warto byłoby stworzyć międzynarodowy język, który ułatwiłby komunikację językową pomiędzy ludźmi. Pierwsza książka do nauki języka esperanto będąca dziełem Ludwika Zamenhofa została wydana w 1887 roku w Warszawie.

Jaki jest język esperanto?
Język międzynarodowy pomocniczy zwany językiem esperanto miał być łatwy do nauczenia. Jednak język ten wcale nie jest łatwy do opanowania. I niezbyt przyjął się na świecie, jako język powszechny. Nie jest też w żadnym kraju na świecie uznawany za język urzędowy. Używa go tylko międzynarodowa wspólnota, a liczba jej wynosi od stu tysięcy do najwyżej dwóch milionów użytkowników. Biorąc pod uwagę fakt, że na świecie żyje 7,6 miliarda ludzi, to te dwa miliony jest bardzo mało.

Jakie ma korzenie słownictwo języka esperanto?
Ludwik Zamenhof na wstępie brał pod uwagę słownictwo pochodzące ze starodawnej łaciny, lecz było to za trudne do codziennej komunikacji. W rezultacie pozostało tak, że więcej niż połowa słownictwa języka esperanto pochodzi z języków zachodnioeuropejskich. Lecz nie tylko, bo także z języków słowiańskich. Jednak i to nie wszystko, gdyż język esperanto ma wiele wspólnego także z językami analitycznymi. Do takich języków zalicza się język chiński, język japoński, a nawet język turecki.

Kiedy najczęściej ludzie używają międzynarodowego języka zwanego esperanto?
Najczęściej język esperanto używany jest podczas podróży, gdy osoby nie znają języka narodowego kraju, po którym podróżują. Języka esperanto używa się także na międzynarodowych konferencjach, czy w dyskusjach naukowych międzynarodowych oraz podczas innych międzynarodowych spotkań.

Język esperanto dziś
Dziś język esperanto jest projektem języka międzynarodowego, który jest na świecie znany i coraz bardziej rozpowszechniany. Istnieje na świecie Światowy Związek Esperantystów, który zrzesza wszystkich esperantystów we wszystkich państwach i na każdym Kontynencie, z wyjątkiem Afryki. Odbywają się też od 1905 roku coroczne Światowe Kongresy Esperanta. Istnieją również stowarzyszenia tematyczne, które grupują zwolenników tego języka.

Dodaj komentarz