Reklamę podzielić możemy według stopnia jej jawności przekazu, czyli tego o czym tak naprawdę w dużej mierze dana reklama nas informuje. Czy przekazuje wszystkie niezbędne informacje, czy są one prawdziwe, czy coś co może zaszkodzić promocji danego towaru czy usługi nie jest zatajone. I tak na przykład pierwszym przykładem tego typu reklamy może być reklama jawna.

Wprost ona reklamuje dany produkt czy usługę, określając wszystkiej jej zalety i jak i wady. Kolejna reklama to dołączona jawnie w formie dodatku. Jest głównym celem danej reklamy, choć nie we wszystkim przykładach. Kolejna forma reklamy to reklama ukryta, czyli tak zwana kryptoreklama. Ta forma reklamy może często zawierać tak zwany przekaz podprogowy, który będzie nakłaniał nas nieświadomie do skorzystania z określonej usługi, czy do kupna danego towaru. Ostatnia forma reklamy według jej podziału na jawność przekazu to reklama mieszana. Reklama mieszana składa się z co najmniej dwóch, wyżej podanych kategorii reklamy z jawnością przekazu.

Dodaj komentarz