pit 38 co to

Wszystko o pit-38

Każdy podmiot, który w danym roku podatkowym osiągnął jakiekolwiek przychody jest zobowiązany do złożenia urzędowi skarbowemu rocznej deklaracji podatkowej. Bowiem to właśnie na jej podstawie będzie istniała możliwość do zapłaty podatku, jak również uzyskania ewentualnego jego zwrotu. Zwrot podatku może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy wynikła uzasadniona nadwyżka wpłaconych zaliczek na podatek, która przekroczyła wartość podatku wynikającego z rocznej deklaracji PIT.

Czym jest PIT-38?

PIT-38 jest to roczna deklaracja podatkowa, która odnosi się przede wszystkim do przychodów wynikających ze sprzedaży papierów wartościowych, jak również udziału w spółkach, czy też nabycia udziału w spółdzielniach. PIT-38 powinien być złożony do urzędu skarbowego nie później niż do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym. Przy czym zeznanie takie można już składać od 15 lutego. Jeżeli termin złożenia zeznania podatkowego zostanie przekroczony to zostanie na nas nałożona kara grzywny. Trzeba także zaznaczyć przede wszystkim to, że podatnicy w takim przypadku powinni również z takim zeznaniu uwzględnić straty wynikające z takiego źródła przychodów.

Czy takie zeznanie podatkowe można rozliczyć wraz z małżonkiem?

Otóż, jeżeli chodzi o to, czy takie zeznanie podatkowe można rozliczyć wraz z małżonkiem to należy powiedzieć, że nie ma takiej sposobności. W związku z tym trzeba pamiętać, że małżonkowie są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego w sposób samodzielny. Chodzi tutaj również o takie działanie ze względu na stałą stawkę procentową.

W jaki sposób rozliczyć stratę?

Jeżeli w danym roku podatkowym straty przewyższyły przychody to taka strata powinna zostać w odpowiedni sposób wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym również. Natomiast należy pamiętać, że taka kwota nie przepada. Staje się ona bowiem podstawą odliczenia w następnych latach. Kwota taka jest w następnych latach rozliczana w ramach źródła przychodu, z którego powstała.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia takiej deklaracji podatkowej?

Do rozliczenia takiej deklaracji podatkowej niezbędne będzie posiadanie danych o uzyskanych przychodach z kapitałów pieniężnych w danym roku podatkowym. Warto również pamiętać, że taką deklarację można rozliczyć zarówno udając się bezpośrednio do urzędu skarbowego, jak również w sposób elektroniczny.

Jakie przychody można rozliczyć?

Rozliczyć można następujące przychody: odsetki od depozytów bankowych, odsetki od lokat, przychody z obrotu papierami wartościowymi, jak również odpłatne zbycie wirtualnych walut.

Dodaj komentarz